Deli Hösün 5 “Bre herif, külehini devre geyiksin, işin akis gider soğna!”

Bir garip Antekeli Deli Hösün  Bre herif, külehini devre geyiksin, işin akis gider soğna!Sebbeh bir uyandım ki, kulunç tutuk; boynum kazzık kimi oluk. Üstüm açık kalık ellaalem. Hal gece sıcak olo, yatarkana takanın kanadını iki habbe kındır deyiktim avrada. Allah bin ciza vermiye ta seye. Göromun, gidik keni tangayaz edik!

Dışarlıktan sesler gelo. Mennüşçük havuşta oturuk, birinden hararatlı hararatlı haket edo. Sebbehten ya fettah ya rezzak, kimmiş bre bu deyip yekindim. Abov! Ölbe Nezime. Heyrişalla. Nişlemeye gelikse kalan bu sa’ette. Kene niye Ölbe Nezime deller hep merağederim. Koca küllüğünden öçürü herhal. Baktım, ordan eyilik beğe sesleno:

- Sabahıl heyr Hösün ağa.
- Sabahıl nur Nezime kadın. Hoş geldin, safa geldin.
- Safanıza gelek işalla. Niye bele yukuya kalıksın böğün? Tehlikeden sonra uyumadımın yoksa?
- Viliy, zenzele mi oldu gece?
- Allayisen duymayıkmısınız? Yalatif, Anteke yıkılıcı belledim.
- Yok yoho duymadık hiç. Senden yırak bir parça hastadım dün. Sölemesi ayyip, inciri bir habbe fazla kaçırdım, o dokandı zahır. Hiç görmeyik kimi kabığından barabar yidim yarım kulaklı inciri. Akşama ğader ver ha karnım sürdü. Kuvvattan düştüm birez.
- Afyet ola. Ben de kurusunu severim kenin. Şele bir küspe yapıcın ale gözel, inciri batırı batırı yicin.

He he; yirsin sen. O küllüğü boşuna yapmayıksın. Neyse, ağzındakı paklayı çıkardı sonunda Ölbe Nezime. Meğersem, Anneplikli Hattik Mıstafa’nın kızını bizim oğlana yapıcımış. Nesini alıcısam oğluma o şaftur dudaklının? Beğe kakmış Hattik Mıstafa’yı öyo. Yok şele zenginmiş, yok bele göynü bolmuş. Böyyük damadının altına taksi çekikmiş, benim oğlana da alırmış. Halbise bir Anteke bilo kenin ne hırnis olduğunu. Adam bellersin keni. Avrat amtisinin biri. Deyil taksi, otoboz çekse oğlanın altına gine almam kızını. Amanın, suhan başıma! Şerbeyi içirici bize Ölbe Nezime. Oğlan askerden gelmeden bir işe kağışmam deyip savdım keni.

Havalar denişmeye başladı. Sebbeh bir parça serinlik olo amma gündüz çağın ortalık gine cehennem sıcağı. Bu şarki hava, tam biber havası. Biber kurutmanın zamanı geldi kalan. Her sene alırım bir çuval biber, bir parçasını ipe takar kıleyde kıleyde kuruduruk. Geri kalan biberi de avrat oturur yarar, havuşa serer kurudur, ondan kelli de götürür çektiririm keni. Böğün hana gidip bu senenin biberini almak lüzum. Birezden gidim bari. Biber deyince de aklime cevizli biberli zeytin öfelemesi geldi. Birez cevizli biber yapıcın, içine kırık zeytin, bir parça nar eşkisi, bir habbe zeyt. Birez de bahtenis doğracın üstüne. Çeh! Hana gidim gelim de yapım keni, şele doya doka yiyim.

Üstümü geydim, avrat elinde löküs lombasını getiro:
- Bre herif, ellaalem löküs lombası pozuldu. Akşam yanoken fıs ettiri söndü.

Heydi bakalım. Al seye bir masarif. Şindi Südüklü Han’a ğader get, Humhum’a ta’mir ettir. Humhum’dan başkası da ta’mir etmez zatan keni.

- Neyse, heydi ben gidom.
- Viliy, bre herif, külehini devre geyiksin, işin akis gider soğna!

Vardım meyva hanına. Her sene biberi Bekir Gündüz’den alırım. Bekir ağa hanın en eski beyya’i. Ası kinarında da öteli var. Az çalışmayığım Seyhan ötelinde. Ötelin altındaki Besim ustanın kebabından ısmarlardı beğe hep. Birez azamatlıdır, tez huylanır amma eyyi adamdır. Allah bilesince ola, beğe her keresinde Kuseyr biberinin en eyyisini getittirir. Sölerim kene, beğe bir çuval ayırttırır. Kurutmalık içün en eyyi biber Kuseyr biberi zatan.

- Kuvvat ola Bekir ağa!
- Ehleyn Hösün. Ne geliksin?

Baktım düğenin öğünde bir çuval biber duro. Bir tenesini alıp kırdım, acımı acep deyin yalayım dedim. “Bre ne yapon? Zıkkım kimi o. Şarfıtlanıcın şimdi” diye bir çığırdı beğe… Pissik kimi oldum.

- Gine bir çuval mı istiyon? Ben seğe yarın getittiririm. Bayaktan gelsedin seğe verirdim bu çuvalı. Başkasına satığım keni.
- Unutman del mi Bekir Ağa? Ra’bil bırakım istersen.
- Bre hös, yörü get kaffamı pozma akrüt. Ne ra’bili? Al şu badılcanları, akşama yarma yapar yirsin kenneri.

Bu eyyi oldu işte. Cevizli biber yapıcıdım amma, yarma daha eyyi. Kassap Hörşüt’ten alırım yarım kilo kıyma, yapar yirik keni. Löküsü de Humhum’a bırakıktım. Meğersem gömleği yirilikmiş löküsün. Allahtan fazla para almadı. Böğün talihli günüm ellaalem. Eyyi ki külehi devre geymeyiğim.

Kendinize mıkiyet olun. Heydi do’eler!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Boşluğu Rakamla Doldurunuz *

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>