Deli Hösün 7 “Bre saplak, Ebubeaz kurdu mu girik bedenine?”

Bir garip Antekeli Deli Hösün 7 Bre saplak, Ebubeaz kurdu mu girik bedenine?Bıldır, benim avradın amtisi ölüktü. Rahmat kıla canına, Ayyüş kadın çok eyyi bir karidi. Bunnar benim avradın babasından barabar üç kardaş; bu ortancalısıdı. Üçü de rahmatlık oldu. Bu maatterin hiç dölü döşü yok. Öldüğü bille cenezesini ben kaldırıktım. Öbür amtisinin dölleri desen, her biri bir hışhış. Ummuhancık gettiği her ziyarata çapıt bağlamaktan yitirik aklini. Hiç yimek yimez. Görsen keni bir kuru dahnek. Bes bir ziyarat, bir ağaç görmesin. Hiç bez bulamazsa könçeğinden yırtar gine bağlar. Kardaşı Sıddiyk desen işi güçü areki içmek. Üç tene kudamadan bir şişe areki içer feleksiz. Bir de abuhabisin teki.

Bunlar bacı kardaş Reyhanye’de oturolar. Benim avrada heber yollayıklar, gelemişik de meres pölüşelermiş. Meresten sehimlerine ne düşücüse kalan? O parayı da gider arekiye yatırır, boktan südük eder keni. Bir söz var tamana: İtin kuyruğunu kırk sene kalibe koyuklar, link ettiri geri dinelik! Kırk sene daha geçse adam olmaz bu cahşo. Beğe attığı dükü unutmayığım daha. Vahtıleyin ottuz leramı çarpıktı bu duz ekmek hayını.

Sebbehleyin vahıtlıca kağdık. Reyhanye keracına gidip mülübüse binicik. Avrat baktım panturunumu ayreti ayreti ötülüyo.

- Kele gözel vur ötüyü allayisen. Şallabato yapıcısan hiç yapma keni daha eyyi.

Aldık yolu elimize. Sebbeh sebbeh zokaklar fan fan edo. Külhancı Abbuş gine ezenden kağık, konduracı düğenlerinin öğünden deri zibillerini toplayıp eşşeğin sirecesine depo. Hamecer önünde duran Kaekçi Aşker’den birer tene kaek aldık avrattan barabar, duza kemmüne batıra batıra yiyerekten köprü başına vardık.

Balıkçılar panturunlarını çemreyik, Ası’ya enik şebeke atolar. Martılar da sinamanın yeşil damına enip enip kağolar. Ben de her Ası kinarından geçerken kenlere atmak içün kuru ekmek daşırım çeketimin cebinde. Balıkçılar da amma gözel balık tutolar! Her bir balık çekolar, hah bunca. Canım bir balık çekti sebbeh sebbeh. Şele siniye yatırıcın keni. Üstüne bir habbe kemmün, nar eşkisi, birez toz biber. Birez de soğan patatis doğracın. Bir karne de zeyt. Allah allah! Şindi yiyemiyok ya hasirti. Olsun, yemme yiyik bu diş! Bre hösküt ol, zatan yimek bile yiyemeyiğim akşamdan beri. Üstünüze afyet dün hamama gidiktim. Halbise hamama gettiğim bille çok kalmam, iki ağız yakenir çıkarım. Piyamcı Yüsüf tutturdu “sene bir kadeh piyam verim iç”. İçtimik buz kimin piyamı? Sizden yırak şindi köhür köhür öksürom. Gönüslerime fikis sürom amma ne feyda. Akşama kırmit kızdırım da arkama koyum kenleri.

Bindik mülübüse, çıktık yola. Kuzzulkurt bre, ney bu ğalebelik? Bellersin sebbehten bütün Anteke Reyhanye’ye gido. Dölün biri de ver ha deppemizde hopluyo. Ha külehimi deviro, ha üstümüze düşo. Bir de barnağını gözüme sokmaz mı? Gözümü tarf etti kirt ansızın.

- Bre saplak, Ebubeaz kurdu mu girik bedenine? Akil otur kalan bir habbe! Bak, çükünü pıh yaparım haaaa!

Tam Narlıca mefrağine geldik ki, araba devrilo belledim. Ele bir ra’belendik ki. “Eşedüenle” deyip arabadan attık bizbizi. Meğersem mülübüsün arka lestiği patlayık. Heydi kalan, ayıtla pirincin daşını. Şüfer bir de demez mi:

- Daha yengile daktırıktım keni yoho, neşkil bele patladı?

Bunca adamı bindirisen bele olur aha! Beklecik kalan lestiği deniştirsinler deyin. Allahtan irelde litre var. Gettiler bir ta’mirci getirdiler. Baktım bir oğlan bene bako, kaş göz işmar edo:

- Ammi, ammi. Sekkir daraba!
- Ne diyon bre ciğerim? Sakatmın sen?

Avrat ağnayıkmış meğersem. Ben de mank kimi bakom neymiş diye.

- Hösün, düğenin açık kalık.

Viliy! Panturunumun düğmelerini iliklemeyiğim aceleden. Herkeş te eyilik bene bako. Hıcıl oldum dinime mishafime.

Vardık Reyhanye’ye. Zornana bulduk Ummuhancık gilin evini. Baktık, atebede oturuk aşşir döyo. Kal, gelicik deyin aşşir bişirikmiş. Masada da bir şişe areki duro.

- Hanı ya Sıddiyk, nicoluk?
- Gelo, gelo. Tovuklar ayağını kekolar diye huylandı. Şindi kenneri pinniğe sokup gelici.

Tovuklara huylanıkmış. Deli bre bunlar, hem de zırrıkı. Bu behveleri nerden sardısak başımıza? Heyirlisinden Anteke’ye dönedik.

Aklinize mıkiyet olun. Heydi döeler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Boşluğu Rakamla Doldurunuz *

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>