Nilüfer - Su sümbülü

Nedir bu Asi’nin hali?

Bir zamanlar tarihe yön verdiğine inandığım ve hakkında nice hikaye, destan yazılan Asi Nehri’nin bugün ne halde olduğunu görmek insanı üzüyor. İlk çağlarda, M.Ö. 750 yıllarına doğru Helenlerin (Yunan) içinde liman kurup...